Cronos i Atles arriben a l’escola dels Encants

Dijous, 02 Octubre 2014

La nostra escola funciona en ambients d'aprenentatge de lliure circulació on els infants de cada comunitat: petits, 3, 4 i 5 anys; mitjans 1er, 2on i 3er; i en un futur grans 4art, 5è i 6è, tenen un ampli ventall de materials organitzats i propostes elaborades que els permeten crear els seus propis aprenentatges a partir de l’activitat autònoma.

La nostra comunitat dels mitjans l'any passat solament tenia dos grups de 1er i dos grups de 2on amb els següents ambients: Gaudi'm, LandArt, Ictineu, Pi i Tretzevents.

Enguany hem creat dos nous ambients per la comunitat de mitjans, aquests són Cronos i Atles. Els seus noms ja ens donen pistes suficients per a pensar sobre el que s'hi pot viure en ells.

Atles és un ambient de descoberta del nostre món, del planeta terra i d'allò que hi passa, està dividit en subespais on centren aprenentatges específics.

Podem trobar-hi el punt d'informació, amb tot tipus d'informació de Catalunya. Mapes, fulletons, atles, relleus, tauletes i ordinadors ens possibiliten descobrir com és el nostre entorn més proper. També tenim l'agència de viatges, on trobem informació de diferents països del nostre món, de com s'hi viu i de què s'hi pot trobar, on podem confegir viatges o reproduir recorreguts executats per d'altres persones. La zona dedicada a contrades concretes on es recull tot tipus d'estris, materials i informacions que aporten tots els membres de la comunitat sobre una zona concreta de la terra, ara estem vivint a Àsia, i descobrint la vida d'alguns dels països d'allà i de les persones que hi viuen. Finalment tenim una zona per experimentar on podem descobrir com és la terra, les característiques de l'escorça terrestre, del relleu (agents geològics interns i externs, agents i causes).

Cronos és l'ambient on podem circular per la nostra història, del passat remot fins a l'actualitat, també és un ambient on podem viure el pas del temps temps i les diferents maneres de mesurar-lo.

Aquest ambient també té zones diferenciades on poder descobrir i/o experimentar en coses diferents. Una taula per recrear la vida d'un període concret de la nostra història (intentem vincular-ho amb les vivències dels infants, i com que dins de poc anem de colònies a Besalú, aquesta zona ara ens serveix per estudiar l'edat mitjana, construccions, edificis, vestimenta, societat, gremis, piràmide feudal, costums, menjars), una zona recull aspectes molt diversos i rellevants que han anat passant al llarg dels anys de la història o la prehistòria (es crea amb les aportacions d'aquells invents o descobriments històrics que ells van coneixent), una tercera zona ens serveix per visualitzar moments històrics amb material audiovisual, revistes, llibres, etc, també tenim un recull de diferents rellotges i de com es mesura el temps. Un últim espai recull jocs diversos que es van inventar ja fa anys i que desenvolupen diferents habilitats mentals.

Els infants tenen ganes de descobrir, d’aprendre, de saber. Nosaltres solament creem uns entorns molt rics i el més tranquils possibles on ells puguin donar respostes a la seva gran curiositat, i on puguin compartir amb els seus companys els dubtes i les descobertes. Tot banyat amb grans dosis d’imaginació i creativitat que els ajuden a formular hipòtesis i a imaginar solucions.