Projectes d'enguany

Programació Anual, Pla General de Centre

El curs 2016/17 serà el vuitè any de l’escola. Els infants van creixent i any rere any anem incorporant una nova i jove promoció que acollim amb tota la il·lusió, amor i respecte que sentim vers la nostra feina i vers els nostres infants. Els més grans ja estan a cinquè de primària, i això vol dir que aquest és el darrer any abans de tenir l’escola complerta.

Aquest curs, segon en l’edifici nou ens ha permès començar amb molta més calma i amb molta més reflexió, cada vegada tenim més fonts d’armari. L’equip pedagògic ha crescut i enguany s’han incorporat sis nous mestres, dos a cada comunitat.

Enguany tenim 430 alumnes repartits de manera desigual entre les tres comunitats; 150 a petits en 7 ambients, 177 a mitjans en 7 ambients i 101 a grans en 5 ambients. Hem creat dos nous ambients a mitjans (Lamarr, un espai científic i Tretzevents, un espai sociolingüístic) i hem millorat l’espai central, l’Àgora de mitjans. Al llarg del curs anirem enriquint aquests espais de la mateixa manera que seguim enriquint tots els que ja teníem i que dia rere dia mirem de fer-los millors.

Tenim un deure vers la comunitat educativa del nostre país, en tant que com escola impulsora del moviment d’innovació educativa proposat per Escola Nova 21, ajudarem a promoure accions de millora en els centres que s’han inscrit al programa.

Compartim amb vosaltres el document sencer del Pla General Anual

Darrera actualització: