Projectes d'enguany

Projectes de les comissions

Comissió de Biblioteca

 • Preparar les 4 biblioteques pel curs vinent: espais físics i materials.
 • Visites amb els infants a les biblioteques.
 • Mirar llibres i editorials per trencar estereotips i fomentar diversitat familiar etc…
 • Fer l’etiqueta de biblioteca per la web on hi haurà un enllaç de biblioteques del barri i recursos.
 • Orientar compres, presentar novetats.
 • Recollir una bibliografia bàsica d’autors.
 • Contractar una persona per entrar les dades de biblioteca al Epergam.

Comissió de Comunicació i participació

 • Tractament de les imatges de l’escola.
 • Recollida d’imatges de la vida a l’escola.
 • Filmació d’activitats especials.
 • Preparació de reculls per la web.
 • Enregistraments de videos tutorials de matemàtiques i caixes de recerca
 • Revista digital de l'AFA

Comissió d’Espai del Migdia

 • Garantir la qualitat del menjar.
 • Crear una subcomissió econòmica.
 • Preparar els menjadors pel proper curs.
 • Preparar el protocol d’al·lèrgies i intoleràncies i fer formació a l’equip d’ acompanyants del menjador.
 • Obrir a la comunitat educativa la possibilitat de presentar un projecte per poder gestionar la cuina pròpia.
 • Vetllar per uns hàbits saludables i recomanacions de berenar per a les famílies.

Comissió d'Extraescolars

 • Llengua anglesa dins dels ambients.
 • Seguiment de com queda l’escola a les tardes.
 • Responsables del pares d’extraescolar, que puguin ser rotatius.

Comissió de Festes

 • Seguir amb la política de baix pressupost.
 • Planificació de totes les festes que hem anat fent al llarg dels anys i vetllar per la participació.

Comissió de Medi Ambient i Salut

 • Planificació i escrit del projecte per continuar amb escoles + sostenibles.
 • Millorar les condicions sostenibles de l’escola nova.
 • Seguir amb la vida de l’hort i planificar el trasllat a l’edifici definitiu.

Comissió de Música

 • Consolidar la comissió.
 • Bossa de familiars músics i coordinar-los.
 • Vetllar per fer concerts més íntims als ambients.

Comissió d'Obres

 • Intervencions per a la millora del jardí i dels ambients interiors.
 • Organització de jornada de treball comunitari.
 • Coordinació del grup de pares manetes de l’escola.

Comissió de Recerca i Innovació

 • Fer un seguiment dels concursos, premis i subvencions als quals l’escola es pot presentar per a obtenir diners.
 • Veure maneres de finançar projectes d’escola.
 • Finançar projectes d’hàbits saludables lligats a menjador.
 • Preparar i elaborar projectes concrets.

Comissió de Relacions Externes

 • Vetllar per a que l’entorn de l’escola reuneixi les condicions necessàries per gaudir d’un entorn de qualitat i respectuós amb les persones.
 • Seguir amb l’estructura del Camí escolar.
 • Crear les complicitats necessàries amb el barri per anar fent xarxa.
 • Publicar esdeveniments a través del butlletí setmanal.
 • Impulsar la demanda de la necessitat d’Institut.

Comissió de Relacions Socials

 • Obrir el camí cap a una jornada lectiva més beneficiosa pels infants.
 • Tornar a plantejar la reestructuració horària.
 • Treballar amb la comissió de l’espai del migdia els aspectes corresponents al canvi de jornada lectiva.
 • Seguir promovent el mercat d’intercanvi.
 • Organitzar xerrades pedagògiques amb les famílies.
 • Banc del temps.

Darrera actualització: