El Consell Escolar

El consell escolar és l'òrgan col·legiat de govern del centre docent amb representació de tots els sectors que formen part de la comunitat educativa.

El consell escolar aprova i avalua els projectes i les normes del centre; aprova i avalua la programació general anual del centre; participa en la selecció de la direcció; decideix sobre l'admissió de l'alumnat; coneix la resolució dels conflictes disciplinaris. També proposa i aprova mesures per afavorir la convivència al centre i la igualtat entre gèneres; iniciatives per a la conservació i renovació de les instal·lacions escolars; les directrius per a la col·laboració amb les administracions locals o altres centres, entitats i organismes; mesures per millorar el funcionament i la gestió del centre, etc .

Composició del Consell Escolar

Presidenta: Agnès Barba

Cap d’estudis: Noa Padín

Secretària: Míriam Fernández

Sector Famílies: Jordi Sunyer, Sergi Blancafort, Steve Tayleur, Rosa llop

Sector Mestres: Marta López, Dolors Grau, Sonia Martínez, Alba Besteiro

Sector PAS: Montse Boliart

Representant de l’AFA: Montse Caballé

Representant Municipal: Jordi Baró

Comissions del Consell Escolar

Econòmica: Montse Caballé (representant de les famílies), Míriam Fernández i Agnès Barba

Permanent: Jordi Sunyer i Agnès Barba

Convivència: Dolors Grau, Míriam Fernández i Steve Tayleur

Calendari de reunions

Les reunions serán els dimarts a les 18 hores.

  1. 26/09/2017

  2. 14 de novembre

  3. 13 de febrer

  4. 24 d'abril

  5. 3 de juliol

Organització

Per tal de saber més sobre el funcionament del consell escolar, podeu consultar els següents documents:

Actes de les sessions del Consell Escolar

Podeu consultar les actes aprovades del Consell Escolar.

Actes del Consell Escolar 2017/2018

Actes del Consell Escolar 2018/2019

Eleccions al Consell Escolar

Tenim una molt bona notícia!!!!
Aquest curs fem renovació de la meitat dels membres del consell escolar. Per tant tindrem eleccions el proper mes de novembre. Totes les mares i pares formeu part del cens i totes aquelles que volgueu podeu anar preparant la presentació de la vostra candidatura.
Aquí trobareu més informació del que és el consell escolar i el que representa formar-hi part. Us encoratgem a preparar les vostres candidatures per formar-ne part. Les properes setmanes us seguirem informant.
El passat dimarts 9 d'octubre vam realitzar el primer consell escolar del curs, en breu podreu llegir l'acta corresponent.
Aprofitem per agrair la seva participació a la Rosa Llop, i a en Sergi Blancafort.

Us engresqueu a ser candidates per al Consell Escolar?

El Consell Escolar l'organ de gestió de l'escola on es prenen les decisions més importants del centre.
És un espai on estar informat al màxim de tot el que passa a l'escola, per això pensem que és una bona oportunitat formar-ne part.
Al llarg del curs fem 5 trobades, són poquetes reunions al llarg del curs però riques i intenses. Prepareu en un full la vostra presentació amb: foto familiar, el vostre nom, el nom de les vostres filles/fills i una frase que us identifiqui. La penjarem a la cartellera per a que totes les famílies puguin identificar-vos.


Darrera actualització: