Print this page

El consell dels infants

13 | 02 | 2013

Aquest curs hem posat en marxa un projecte engrescador i il·lusionant: el Consell dels Infants. Aquest projecte, que vol incentivar la participació dels infants en la presa de decisions a l’escola, està inspirat en les propostes del professor Francesco Tonucci, que aquest curs ha visitat l’Escola dels Encants. El Consell dels Infants de l’Escola dels Encants està format per alumnes (dos en representació de cada aula) i per la directora del centre. Els infants tracten regularment els temes que els interessen amb els seus companys d’aula i després els posen en comú amb la resta de consellers i amb la directora de l’escola. Actualment treballen en l’aportació d’idees per a l’aprofitament de l’espai de 1900 metres quadrats que guanyarem de pati com a conseqüència de l’enderroc d’una nau adjacent.