Print this page

Les investigacions a la comunitat de grans

12 | 01 | 2019

Quan a l’escola plantegem la necessitat de desenvolupar les intel·ligències múltiples dels infants pensem en nenes i nens diversos i diferents que de manera innata tenen uns potencials diferents i que per tant ens mostren interessos i tendències diverses segons els seus processos interns.

Com investigar
Aspectes a tenir present quan fem projectes d'investigació