Projectes d'enguany

Programació Anual, Pla General de Centre

El curs 2017/18 és el novè any de l’escola. Ja tenim el 6è.

És el curs en què tanquem un cicle, els nostres alumnes més grans acabaran l’escolarització de primària. Els infants van creixent i any rere any anem incorporant una nova i jove promoció que acollim amb tota la il·lusió, amor i respecte que sentim vers la nostra feina i vers els nostres infants.

Aquest curs hem dedicat la primera setmana de juliol a treballar plegats, amb la incorporació dels mestres que s’incorporaven a l’escola, a fer una residència de dos dies, a començar amb molta més calma i amb molta més reflexió, a establir primeres relacions en un clima distès alhora que pedagògic i de treball el qual totes les persones que hi han assistit han valorat molt positivament. I malgrat que cada vegada tenim “més fonts d’armari” i que el projecte educatiu es va consolidant, la continua incorporació d’un número important de mestres nous, la recent posada en funcionament del centre i l’afany de millora continua de l’equip fa que apareguin nous reptes i que tinguem encara força feina per fer.

Aquest any tenim molta mobilitat de professionals que afecten directament a la nostra feina. L’equip pedagògic ha sofert moltes modificacions amb la incorporació de 10 nous/noves Mestres i de 3 substitutes, ha crescut en tres places i mitja i alhora ha patit la marxa de 6 mestres, és per això que un gran repte d’aquest curs, compartit per tot l’equip educatiu i liderat per l’equip directiu i la comissió d’acollida és acollir, saber donar l’espai, acompanyar, donar seguretat i sustentar tantes incorporacions que han de fer-se seu el nostre projecte, la nostra metodologia i la nostra feina tot desaprenent algunes maneres de fer que no són pròpies de la nostra escola.

La conserge de l’escola és nova, haurà de descobrir molts secrets dels que ajuden a regular la convivència a l’escola i que fan més fàcil la vida de tots els membres de la comunitat educativa.

El psicopedagog de l’EAP serà una persona nova per a les mestres i per a la CAD, per tant caldrà fer un treball de coneixença i de complicitat per poder treballar bé junts, persona designada és Irene Rufach i la representant de serveis socials, també nova és .

La inspectora que teníem s’ha jubilat i per tant haurem de descobrir qui és la nostra nova inspectora i crear els ponts d’entesa que ens ajudaran a millorar la nostra feina.

Enguany tenim 475 alumnes repartits en 7 ambients a cada una de les tres comunitats; 150 a petits, 176 a mitjans i 149 a grans.

Hem creat dos nous ambients a grans (Babel, un espai lingüístic, i Creamat, un espai matemàtic) i hem millorat l’espai central, l’Àgora de mitjans i de grans. A la comunitat de mitjans, a més, em canviat l’ambient de Lamar per l’ambient de Pitàgores, i l’ambient de Ictineu per l’ambient de Batecs. Al llarg del curs anirem enriquint aquests espais de la mateixa manera que seguim enriquint tots els que ja teníem amb la finalitat de millorar les propostes i els reptes cognitius dels infants. També continuarem amb la millora dels nostres espais exteriors per tal d’oferir propostes d’oci més riques i de dotar-lo de major qualitat educativa

Tenim un deure vers la comunitat educativa del nostre país, en tant que com escola impulsora del moviment d’innovació educativa proposat per Escola Nova 21, ajudarem a promoure accions de millora en els centres que s’han inscrit al programa. És per això que enguany dins del marc de formació i tutoratge de les escoles de la mostra tindrem mestres en residència tant d’escoles impulsores, com de la mostra alhora que dos mestres del nostre centre aniran a fer residència en un altre centre.

Compartim amb vosaltres el document sencer del Pla General Anual

Darrera actualització: