El projecte educatiu de l'Escola dels Encants

L'aprenentatge i l'ús de les llengües als Encants, un centre multicultural i multilingüe

La competència comunicativa i lingüística incideix en el currículum de manera múltiple i diversa ja que és, simultàniament, específica de les llengües que s’aprenen i transversal a tots els aprenentatges, de manera que determina el procés de desenvolupament de la resta de competències: saber pensar, saber aprendre, saber fer, saber conviure i saber ser.

És a dir, la competència comunicativa està present a tot el desenvolupament personal i curricular, i a l’adquisició de totes les competències que han d’assolir els alumnes dels Encants.

Projecte Educatiu: APRENDRE A LLEGIR PER LLEGIR PER A APRENDRE

Darrera actualització: