El projecte educatiu de l'Escola dels Encants

Projectes de l'escola

Nicaragua 2011-2012. Educació per al desenvolupament internacional

nicaragua_not

El projecte Nicaragua és un projecte de cooperació de la Fundació Autònoma Solidària, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Facultat Regional Multidisciplinària d'Estelí (Nicaragua) i l'Escola dels Encants.
Es tracta d'una intervenció formativa i solidària per fomentar la innovació educativa dels preescolars de la ciutat d'Estelí, facilitant l'organització d'escenaris o d’ambients d'aprenentatge.

El desenvolupament d’aquest projecte va ocupar part del nostre temps del primer trimestre de 2011. Va representar un treball cooperatiu entre tota la comunitat que formem part de l’escola. Va permtre establir un sistema obert on uns aquí a Barcelona, i els altres allà a Estelí, Nicaragua vam treballat conjuntament.

Fruit del treball ens hem agermanat amb dues de les escoles que participen del programa: Nueva Esperanza i Paula Úbeda. Aquest agermanament serveix per establir vincles, crear relacions, compartir projectes i treballar de manera cooperativa.

Les mestres vam editar un llibre de documentació que podeu consultar en pdf titulat Nicaragua. Allà teniu tota la informació del que ha representat per nosaltres.

Projecte Arce d'Agrupacions escolars 2011-2012. Actuacions mediambientals en un entorn urbà

Actuacions_ARCE

L'escola participa en el desenvolupament d'un projecte d'actuacions mediambientals en entorns urbans juntament amb altres 5 escoles de l'estat espanyol: El Ceip O Pombal de Vigo; el Ceip Las Rozas a Guardo, Palencia; el Ceip Blas Infante de Malaga; el Ceip Cardenal Tavera de Toledo i el Ceip San Antonio de Murcia. És un projecte de dos anys pel qual hem rebut una subvenció del Ministerio de Educaciòn. El treball es concreta amb una part comuna de totes les escoles i una part específica de cada centre.

Justificació

L'educació ambiental és un valor bàsic en la formació del nostre alumnat per desenvolupar ciutadans més compromesos amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible del nostre entorn.

L'entorn urbà resulta ser molt agressiu amb el medi ambient i sembla que tots, inclòs l'alumnat, ho acceptem com a normal, com si fos el preu que hem de pagar per ser una societat desenvolupada. Volem una escola sostenible que amb metodologies actives, fomentin la cooperació i el socioconstructivisme contribuint a una clara consciència social, emocional i mediambiental.

Ambits d'actuació

 • L'hort escolar. Entendre, viure i gaudir la diversitat alimentària des d'una perspectiva ecològica. Relocalitzant la producció d'aliments a l'escola. Un projecte de URBACULTURA - La Permacultura Urbana.

  Ja el primer any de la nostra existència, vam crear un hort escolar on setmanalment pares, alumnes i mestres ens encarregàvem de plantar i cuidar-lo.

  Aquest és un projecte dirigit a fomentar la producció d'aliments sans i ecològics hi ha ensenyar els avantatges d'auto conrear el menjar del que un mateix s'alimenta. És també un projecte que considerem altament educatiu de cara a adquirir hàbits productius i per transformar-nos de consumidors exclusivament a prosumidors. Ens ajuda a re connectar amb la terra i la natura i ens apropa al disseny ecològic gràcies a la utilització de la permacultura per crear espais naturals productius.

  Ens plantegem els següents objectius per als propers 2 cursos:

  • Crear un projecte pedagògic que incentivi la recerca de l'autosuficiència urbana a la producció d'aliments i alhora generi consciència en els nens i nenes sobre el cicle vital dels aliments que consumeixen.
  • Educar i fomentar en nens i nenes la paciència, dedicació i esforç que la cura d'un hort necessita, així com l'amor per tots els éssers vius que hi conviuen.
  • Proposar una manera de consumir tots aliments produïts a la pròpia escola, oferint maneres responsables i diverses on compartir aliments.<
  • Crear una xarxa d'usuaris d'aquest servei per intercanviar productes i altres serveis (tipus xarxa de LETS), trobar sortida als excedents de la producció i formar comunitat.
  • Formar en horticultura i permacultura tant els docents, com a pares i mares, per poder aplicar la nostra experiència amb els alumnes.
 • Els esmorzars saludables.

  • Compartir al menjador de l'escola un breu i sa esmorzar a base de fruites, fruits secs i o cereals amb l'objectiu de generar bons hàbits alimentaris en nens i nenes.
  • Oferir un entorn ric on aprendre a gaudir, asseguts a la taula i sense presses d'aliments sans, compartint amb els companys el plaer de realitzar un piscolabis a mig matí.
  • Fomentar l'hàbit d'esmorzar a casa i d'assistir al col · legi després d'un bon esmorzar.
 • El pati de l'escola, un espai educatiu interactiu on jugar i aprendre. Aquest objectiu va dirigit a aconseguir millorar el disseny o estat actual del nostre pati que no té suficients espais verds, ni reuneix les condicions ideals perquè els nens i nenes desenvolupin les seves activitats lúdico-pedagògiques d'una manera sana, gaudint durant tot l'any escolar, tant en els dies freds com en els de molta calor

  Un cop determinades les necessitats de l'escola, realitzarem un replantejament de l'espai combinant sectors de joc i reunió amb altres més verds i productius.

  • El jardí de les delícies, transformar el pati de l'escola en un jardí, una zona on gaudir de fruiters, plantes aromàtiques i plantes de flors.
  • Crear estructures lúdiques, didàctiques i pedagògiques on jugar i aprendre.
  • Repensar els elements de joc en el jardí de l'escola.
 • Reutilitzar, una manera de crear art. Reciclatge creatiu, el material de rebuig com una nova matèria primera. Mil i una maneres d'utilitzar material de segona mà o de rebuig.

  • Tècniques de treball.
  • Recursos organitzatius.
  • Recreacions individuals, en grup i organització de happening de tota la comunitat escolar.
 • El camí escolar

  • Dibuixar els diferents itineraris de camí escolar-espai amic que realitzen famílies i alumnes per anar de casa a l'escola.
  • Treballar amb nens i adults la importància de realitzar els trajectes de casa a l'escola caminant o amb vehicles sense motor (bicicletes, patinets, etc). Crear complicitat entre els negocis pròxims a l'escola perquè siguin centres de referència del camí escolar.
  • Desenvolupar en nens i nenes consciència urbana per ser bons ciutadans, conscients i respectuosos amb l'entorn i amb els conciutadans.
  • Participar en el projecte de la "Agenda 21 escolar" organitzada per l'ajuntament de Barcelona. Seguir desenvolupant el projecte i incorporar les noves propostes que la pròpia organització proposa al llarg del curs.

Agenda 21 2010-2011

Gaudim d'un pati extraordinari amb molt de terreny, un espai de trobada encerclat per cinc arbres fruiters,  6 o 7 arbres que ens donen ombra i un sorral molt gran pels infants. 

També tenim un hort dividit en quatre parcel·les on anem conreant verdures i hortalisses pròpies de cada estació.

La nostra idea inicial amb l'Agenda 21 és la d'aprofitar tot aquest espai i convertir-lo en un lloc de joc, de coneixement, de descobertes, de treball...., en definitiva d'estar a gust amb aquest entorn i explotar al màxim totes les seves possibilitats.

Hem volgut continuar el projecte que vam començar l'any passat sobre l'hort i el nostre pati, el títol del projecte és El pati, un espai verd on conviuen hort i jardí.. Estem molt contentes de tot el que ens ha produït el nostre hort i totes les plantes, les flors i els arbres que entre Parcs i jardins, escola de nova creació i tot el que ens ha proporcionat l'A21E, ha fet que gaudim d'un hort i un pati encantadors.

Col·laboració amb el centre d'acollida Assís 2010-2011. Escola solidària, ciutadans solidaris

Des de l'escola els mestres intentem no perdre de vista els valors que cal fomentar en els infants per donar-los les eines que els ajudin a ser ciutadans solidaris, respectuosos, conscients i en definitiva, feliços. Aquest és un projecte per treballar conjuntament totes les escoles que vulguin, per apropar els nens i les seves famílies a la realitat i a la solidaritat amb la possibilitat de ser part activa i testimoni dels fruits de la seva col·laboració.

Cada escola s'encarrega de l'apadrinament d'un nen a través de la fundació Vicenç Ferrer, Save de Chlidren o qualsevol altra en la que es confiï, i a partir d'aquí treballa en aquest projecte solidari des d'una realitat més propera a l'Infant, no tan abstracta, ja que cada nen s'hi sentirà implicat personalment, sabrà que ell és part activa del benestar d'un infant pel qual és tan important la nostra ajuda, i del qual, a més, rebrà fotografies i es podrà comunicar per mail o carta.

Volem també apropar-nos al quart món, aquell que tenim al costat de casa i que gairebé no percebem, al món dels invisibles. Per això aquest curs ens aproparem a una ONG que treballa a Barcelona amb la gent sense sostre, la Fundació Asis. Amb ells endegarem un projecte de col·laboració mútua.

Trobareu tota la informació d'Assís al web d'aquest centre d'acollida.

El Centre d'Acollida Assís és una associació sense ànim de lucre de Barcelona dedicada a l'atenció integral de persones en situació de sense llar.

Assís pretén ser un marc de referència de baixa exigència per a les persones en situació de sense llar que hi accedeixen, per tal d'oferir-los acollida, acompanyament, assistència social i canalització de demandes. A més ofereixen determinats serveis i activitats: serveis bàsics, assistència social, habitatge, inserció laboral, àmbit de la salut, activitats lúdiques i formatives. I mitjançant la relació que s'estableix, l'acompanyament personalitzat que afavoreix l'autoestima, la sociabilitat i en la mesura del possible, l'accés a la xarxa normalitzada de recursos socials.

En l'actualitat, l'entitat compta amb un equip humà de 8 professionals i més de 150 voluntaris/es que presta serveis i activitats, realitzant tasques de: atenció directa, indirecta i administratives. Tots ells estan coordinats per un treballador social (director del centre) i un educador social amb l'objectiu d'orientar les accions que es duen a terme.

Darrera actualització: