Associació de Famílies d'Alumnes

Comissió d'Espai del Migdia

La Comissió d’Espai del Migdia és l'equip que es fa càrrec de:

 • Gestionar i organitzar l'estona de Migdia juntament amb l’escola, l’empresa de cuina (Vatua l’Olla) l’equip de monitoratge (Kampi Ki Pugui)
 • Vetllar per uns menús saludables i equilibrats a l'espai del menjador i promoure uns hàbits alimentaris saludables de tota la comunitat dins l'espai i les activitats de l'escola
 • Promoure activitats i tallers per als infants i les seves famílies sobre alimentació i hàbits saludables
 • Adaptar contínuament els espais interior i exteriors del migdia a les necessitats dels infants

D’acord amb el pla de prioritats de l’Escola per al curs 2021-2022, la Comissió d’espai del migdia té assignades les següents tasques per enguany:

 • Revisió i actualització dels contractes amb Kampi Ki Pugui i Vatua l’Olla
 • Millorar i assentar els protocols de prevenció i d’actuació davant els casos d’al·lèrgies alimentàries
 • Repensar els espais i activitats exteriors durant l’espai del migdia en la situació actual de restriccions degut a l'impacte de la Covid-19.
 • Millorar la comunicació entre monitors i famílies
 • Millorar i mantenir actualitzada la informació del web
 • Fer un seguiment exhaustiu de totes les despeses de menjador (menús, monitoratge, neteja, administració, materials…) per fomentar la sostenibilitat del model. 
 • Participar en el grup de treball encarregat de crear el plec de condicions (només en el cas que no es vulgui renovar automàticament el contracte amb l’empresa de cuina)

L’empresa Vatua l’Olla és l’encarregada d'elaborar la programació dels menús del menjador amb la cooperació de la Comissió de l’Espai del Migdia. Vatua l’Olla també ha organitzat tallers i xerrades informatives sobre alimentació saludable i menús escolars.

Ens organitzem en grups de treball, com ara: 

 • Menús i al.lèrgies 
 • Comunicació
 • Tallers i xerrades 
 • Línia pedagògica (mestres)

Podeu contactar amb nosaltres a espaimigdia.afa@escoladelsencants.cat

Per contactar l’empresa Vatua l’Olla (Laura): vatualolla.encants@gmail.com

Per contactar l’empresa Kampi Ki Pugui de monitoratge (Miriam): miriamg@kampikipugui.org

 

Darrera actualització: