Associació de Famílies d'Alumnes

Comissions mixtes i grups de treball

Les comissions mixtes són equips de treball integrats per membres de l’AFA i de l’equip pedagògic, cada un dels quals s'ocupa d'un àmbit d'actuació, tenen caràcter estable, amb una previsió d'objectius pactada entre les famílies i els mestres que en formen part. Són la forma d’organització més característica de l’AFA i cada comissió té un vocal que actua com a coordinador de la comissió i com a representant d'aquesta a la junta de l’AFA.

Els grups de treball es creen per complir un objectiu concret, ja sigui de manera intermitent actuant només quan calgui o de manera continua. Tot i que inicialment es plantegen per accions puntuals, el grup de treball també pot ser permanent fent una tasca concreta que no cal replantejar constantment. Els grups de treball no tenen vocal a la junta.

La participació de mares i pares és vital per enfortir entre tots i totes el projecte de l’escola. Si esteu interessats a formar part d’alguna comissió o grups de treball, podeu contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Actualment l’AFA està formada per les següents comissions mixtes i grups de treball:

Comissió de Comunicació i Participació

La Comissió de Comunicació i Participació és l'equip que es fa càrrec de:

 • Donar resposta a les necessitats de l'AFA en matèria de comunicació, ja sigui de text, gràfica, audiovisual o d'altra mena.
 • Fomentar la participació de les famílies en les activitats col·laboratives organitzades tant per la pròpia AFA com per l'equip pedagògic de l'Escola.

Això vol dir que, entre d'altres coses, la Comissió de Comunicació i Participació:

 • Gestiona el compte de Twitter de l'AFA
 • Gestiona la cartellera d'anuncis que hi ha a la porta exterior de l'espai de l'AFA
 • S'encarrega de la cobertura fotogràfica i audiovisual de les diferents festes i activitats importants que es duen a l'escola
 • Gestiona la informació de l'AFA que apareix al butlletí setmanal Encantants i al web de l'escola
 • Pot donar suport en matèria de comunicació gràfica a la resta de comissions.

La Comissió de Comunicació i Participació s'ha constituït per primer cop al curs 2014-2015, si bé existeix des del curs 2009-2010 com a Comissió de Comunicació. Entre les activitats que ha dut a terme en cursos anteriors, val la pena destacar:

 • Creació del lloc web de l'escola, gestió íntegra d'aquest fins el curs 2012-2013 i participació en l'arrencada de la seva renovació durant el curs 2013-2014
 • Elaboració de diversos videos que expliquen com és i com funciona la nostra escola
 • Edició de dos llibres de documentació de l'escola, en coordinació amb l'equip pedagògic de l'escola
 • Publicació de la revista de l'AFA e3: 4 números impresos en paper (juny 2010, juny 2011, juny 2012 i juny 2013) i 1 número com a revista digital en format pdf (setembre 2016).

La vocal a la Junta de l'AFA de la Comissió de Comunicació i Participació és Ángeles Ramos. Per part de l'equip pedagògic hi participen Miriam Fernández.

Podeu contactar amb nosaltres a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Comissió d'Extraescolars

La Comissió d'Extraescolars és l'equip que vetllem per a que les activitats extraescolars es desenvolupin d’acord amb la filosofia de l’escola, fent un acompanyament respectuós dels infants i es fa càrrec de:

 • Organitzar aquelles activitats que es fan en horari extraescolar.
 • Buscar i rebre propostes de noves activitats.
 • Gestionar i coordinar els serveis d'acollida de matí i de tarda per a aquelles famílies que n'han de fer ús.
 • Gestionar i coordinar el casal d'estiu que té lloc el mes de juliol.

La Comissió d'Extraescolars gestiona la comunicació amb les famílies i col·laboradors, planifica de les activitats fent un seguiment de la gestió administrativa (inscripcions, control econòmic, incidències).

La vocal a la Junta de l'AFA de la Comissió d'Extraescolars és Laura Fernández i els membres de la comissió són: Lia Opris, Isa de Mingo, Jimena Basile, Laia Burata, Sol Kliczwkoski, Montse Bonet, Nuria Hernández i Rut Valls

Podeu contactar amb nosaltres a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Comissió de Convivència

La Comissió de Convivència ens ocupem de facilitar la relació entre les famílies. Organitzem accions que ajuden a que les famílies es coneguin i interactuïn, per ajudar a la cohesió de la comunitat educativa.

Organitzem xerrades (proposades per l'escola o per les pròpies famílies), els mercats d'intercanvi, organitzem les portes obertes a famílies i les jornades pedagògiques, i coordinem el grup de treball del Camí escolar.

Aquest any estem en contacte amb un grup de pares i mares que treballen l'acollida a les noves famílies.

La vocal de la Comissió de Convivència és Ariadna Garrido i el correu de contacte Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Comissió de Festes

La Comissió de festes és l'equip que es fa càrrec d’organitzar i dinamitzar les festes que es celebren a l'escola:

 • Festa d'hivern
 • Carnestoltes
 • Festa d'estiu.

La vocal de la Comissió de festes és Laura Reyes. Per part de l'equip pedagògic hi participa Núria Cegarra i l'Eva Carretero.

Podeu contactar a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Comissió d'Espai del Migdia

La Comissió d’Espai del Migdia és l'equip que es fa càrrec de:

 • Gestionar econòmicament l’espai del migdia i organitzar-lo juntament amb l’escola, l’empresa de cuina (Vatua l’Olla) l’equip de monitoratge (Kampi Ki Pugui)
 • Vetllar per uns menús saludables i equilibrats a l'espai del menjador i promoure uns hàbits alimentaris saludables de tota la comunitat dins l'espai i les activitats de l'escola
 • Promoure activitats i tallers per als infants i les seves famílies sobre alimentació i hàbits saludables
 • Adaptar contínuament els espais interior i exteriors del migdia a les necessitats dels infants

D’acord amb el pla de prioritats de l’Escola per al curs 2017-2018, la Comissió d’espai del migdia té assignades les següents tasques per enguany:

 • Renovació i actualització dels contractes amb Kampi Ki Pugui i Vatua l’Olla
 • Remodelació del menjador per disminuir el soroll ambient
 • Millorar i assentar els protocols de prevenció i d’actuació davant els casos d’al·lèrgies alimentàries
 • Repensar els espais i activitats exteriors durant l’espai del migdia
 • Millorar la comunicació entre monitors i famílies
 • Millorara la informació de la web
 • Fer un seguiment exhaustiu de totes les despeses de menjador (menús, monitoratge, neteja, administració, materials…) per decidir si el model econòmic és sostenible i si cal o no augmentar quota de menjador
 • Participar en el grup de treball encarregat de crear el plec de condicions (només en el cas que no es vulgui renovar automàticament el contracte amb l’empresa de cuina)

L’empresa Vatua l’Olla és l’encarregada d’elaborar la programació dels menús del menjador amb la supervisió de la Comissió de l’Espai del Migdia. Vatua l’Olla també ha organitzat tallers i xerrades informatives sobre alimentació saludable i menús escolars.

El vocal a la Junta de l’AFA de la comissió d'espai del migdia és el Bernat Martínez Val i la comissió està integrada actualment per 13 persones que formen part de subcomissions:

 • Subcomissió reducció soroll: Núria Hernández, Sergio Adilla
 • Subcomissió de menús: Ivanna Gómez, Natalya Dimov
 • Subcomissió d’al·lèrgies: Rebeca Iglesias, Susanna Taberner
 • Subcomissió tresoreria: Núria Aliart
 • Subcomissió comunicació amb famílies: Núria Aliart, Gwenn Hodent
 • Subcomissió pedagògica (mestres): Noa Padín, Dolors Grau, Esther Pavia

Podeu contactar amb nosaltres a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per contactar l’empresa Vatua l’Olla (Laura): Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per contactar l’empresa Kampi Ki Pugui de cuina (Miriam): Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Comissió de Familiars Músics

La Comissió de Familiars Músics és un grup de músics que oferim música en viu als infants de l'escola, coordinant les intervencions musicals a l'ambient.

Fomentem la participació de les famílies en activitats com la coral EntreCants formada por la comunitat educativa,famílies i infants. Oferim concerts trimestrales a totes les comunitats.

La vocal de la comissió de Familiars Músics és Luciana Michelli. Per part de l'equip pedagògic hi participa Anna Batlle i Panadès.

Podeu contactar amb nosaltres a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Comissió de Medi Ambient i Salut

La Comissió de Medi Ambient i Salut és l'equip que es fa càrrec de:

 • Promoure la minimització de residus a l'escola
 • Afavorir la recollida selectiva en el dia a dia de l'escola i a les festes
 • Dinamitzar l'hort de l'escola
 • Organitzar tallers i xerrades sobre medi ambient i salut.

Els vocals de la Comissió de Medi Ambient i Salut són l’Albert Pérez i la Paty.

Podeu contactar amb nosaltres a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Grup de treball de Biblioteca

El grup de treball de Biblioteca és l'equip de treball que es fa càrrec del funcionament i gestió de la biblioteca de l'escola.

Per tant:

 • S'encarrega de l'adquisició de material bibliogràfic i audiovisual, per a infants; per a adults, sobre temes relacionats amb la formació i el creixement dels infants.
 • Té com a un dels objectius disposar d'un servei de préstec.

Podeu contactar amb nosaltres a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Grup de treball d'Obres

El grup de treball d’Obres és l’equip que durant els darrers anys s’ha fet càrrec de:

 • Transformació del pati de l’escola en un jardí
 • Organització de jornades de treball comunitari
 • Coordinació del grup de pares manetes de l’escola
 • Ajuda per millorar els ambients
 • Assessorament sobre les successives ampliacions dels mòduls de l’antiga escola
 • Co-disseny i seguiment de les obres de l’escola nova

... i tot allò referent a l’entorn en constant transformació i que afecta a l’escola.

Podeu contactar amb nosaltres a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Grup de treball de Recerca i Innovació

El grup de treball de Recerca i innovació és l'equip que es fa càrrec de tres aspectes:

 • Cercar possibles fonts de finançament extern per tirar endavant projectes i iniciatives que ajudin a millorar la qualitat educativa de l’escola (Subvencions)
 • Treballar per l'obtenció del reconeixement de la feina desenvolupada per l'escola (Premis)
 • Tenir un grup de persones vinculades al món de la ciència i la tecnologia que puguin reforçar i/o aportar maneres experimentals de treballar conceptes científics amb els infants i alhora ser un recurs d'experts en ciència per fer xerrades.

El vocal a la Junta de l'AFA de la Comissió de Recerca i Innovació és la Bárbara González.Per part de l'equip pedagògic hi participen l'Agnès Barba

Podeu contactar a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o al de l’AFA Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Grup de treball Inclusió i Diversitat

El grup de treball Inclusió i Diversitat és un espai a on es generen diversos àmbits de diàleg al voltant de la diversitat (sexual, cultural, de gènere, funcional...) per trobar camins cap a la millora de l'atenció de les necessitats de tota la comunitat. Volem aprendre amb tota la comunitat de l’Escola dels Encants: infants, famílies i mestres, juntament amb altres agents externs.

Podeu contactar a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Grup de treball Volem l'Institut

El Grup de treball Volem l'Institut va néixer per la preocupació dels pares de l'escola de la continuïtat pedagògica dels nostres infants quan fan el canvi a secundaria.

El nostre objectiu és assegurar l’oferta de places públiques al nostre barri i al mateix temps garantir la continuïtat pedagògica dels nostres infants.

Per aconseguir-ho, per una banda tenim un «grup d’accions reivindicatives» que organitza accions per augmentar la consciència sobre la manca de places púbiques i la necessitat de construir un nou model per a l'ensenyament secundari. Per altra banda treballem les relacions externes, tant amb altres escoles i instituts com amb els responsables polítics i administratius amb la voluntat d’aconseguir que donin resposta a les nostres preocupacions.

Podeu contactar amb nosaltres a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Darrera actualització: