El projecte educatiu de l'Escola dels Encants

Aprendre i créixer

L'aprenentatge al llarg de la vida planteja aquella necessitat de les persones en general i dels educadors en especial de formar-se, d’actualitzar-se, de plantejar-se propostes de millora, de proposar nous reptes i noves maneres d’afrontar els reptes educatius que ens plantegen les escoles del segle XXI. Sota aquesta mirada l’equip de coordinació a partir de les necessitats del claustre inclou en el seu PGA totes aquelles accions educatives que afavoreixen i potencien el desenvolupament personal, social i professional de les mestres i educadors que en formem part.

Compartim les nostres reflexions amb les famílies dels infants, amb qui cada any realitzem diverses sessions de formació i reflexió educativa.

Creiem en el nostre projecte educatiu i valorem convenient compartir-lo amb d’altres professionals o amb aquells estudiants que s’estan formant per ser nous mestres, per això cada curs realitzem dues trobades pedagògiques per a professionals i acollim estudiants de la majoria d’universitats catalanes i de l’estat espanyol.

Les tardes dels dimarts són importants espais de reflexió on anar construint la nostra essència, el desenvolupament del nostre projecte educatiu.

Darrera actualització: