El projecte educatiu de l'Escola dels Encants

Una comunitat educativa

L’escola neix amb la voluntat de donar una resposta encertada a la necessitat de coresponsabilitat educativa de les escoles de Catalunya del segle XXI

La dificultat de moltes persones per conciliar la vida laboral i familiar i el debilitament dels llaços afectius han promogut una creixent delegació de responsabilitats per part de mares i pares cap a l’escola pel que fa a l’educació dels infants. La falta de respostes adequades a aquestes noves necessitats fan que sigui més necessària que mai una major coresponsabilitat de tots els agents que integren la comunitat educativa: mestres i educadors, famílies, infants  i societat civil.

L’escola pretén estimular la implicació i la coresponsabilitat dels infants i de les famílies en el projecte pedagògic i promoure una relació de col·laboració i confiança entre les famílies, l'equip pedagògic i els infants.

Un equip pedagògic fort i cohesionat

El projecte educatiu de l’escola és un projecte complex, profund, i nou. L’equip va creixent any a any, i cal crear, compartir, consensuar i acordar per poder fer créixer l’escola. Cal crear un equip cohesionat on cada una les persones de l’escola trobem el nostre lloc, gaudim del nostre treball i visquem amb entusiasme el dia a dia de l’escola. No és un projecte fàcil de duur a terme per part de l’equip pedagògic. Requereix d’unes condicions i característiques que cal anar treballant i format dia rere dia. Per això la coordinació, els espais de reflexió i la formació són cabdals per la nostra feina.

Famílies compromeses

La participació de les famílies de l’escola es du a terme per diversos camins i en formats diferents; la junta de l’AFA, els delegats de grup, els voluntaris amb propostes, les famílies acompanyants i voluntàries, sempre encaminades a desenvolupar activitats i projectes d'acord amb la línia pedagògica de l'escola.

Delegats dels ambients

A cada ambient de l'escola hi ha d'haver dues persones que fan les funcions de delegats de grup, establint un canal de comunicació entre l'escola i la resta de famílies de l'ambient.
Aquí teniu un document que recull les funcions i característiques del rol de delegat.

Famílies acompanyants de sortides

Per a infants, mestres i famílies és molt important poder compartir i gaudir de les lúdiques i educatives sortides que fem a les diverses comunitats. És un bon recurs de coresponsabilitat educativa que permet entendre, generar complicitats, estalviar, fer vincles i crear una consciència col·lectiva sobre la importància de l'educació formal i informal i del nostre rol d'adults acompanyants. Hem redactat aquest document per a tots vosaltres.

Comissions mixtes

Les comissions mixtes són equips de treball formats per pares/mares i mestres que amb uns objectius concrets es reparteixen bona part dels projectes de l’escola. Enguany tenim deu comissions de treball: Espai del migdia, Extraescolars, Medi Ambient i Salut, Obres, Relacions Socials, Festes, Comunicació i participació, Recerca i Innovació, Música, Biblioteca i Relacions Externes.

Consell d’infants

El nostre projecte pedagògic de participació infantil, està inspirat en les propostes del professor Tonucci al seu llibre “La Ciutat dels Infants”. Les seves iniciatives van en la  línia de repensar l’entorn urbà partint de la mirada dels nen, centra l’atenció en la manera com veuen ells el seu entorn. Nosaltres sabem que els infants tenen molt a dir-nos i ens interessa saber la seva opinió en aspectes de la seva vida i de la seva educació. El consell d’infants de la nostra escola neix per permetre als propis infants fer un pas més en la seva coresponsabilitat educativa.

Considerem a l’infant com a ciutadà de ple dret que pot ajudar-nos a construir una escola i una ciutat millor i més justa per a tothom. És una proposta d’educació en valors que vol sensibilitzar als infants i la comunitat educativa en general, sobre la participació ciutadana. Cada comunitat té un consell d'infants on es debaten aquells aspectes més rellevants de la nostra vida a l'escola.

 

 

Podeu trobar totes les actes del consell d'infants de la comunitat de Petits aquí.

Podeu trobar totes les actes del consell d'infants de la comunitat de Mitjans aquí.

Podeu trobar totes les actes del consell d'infants de la comunitat de Grans aquí.Podeu trobar l'històric del consell d'infants aquí.

Darrera actualització: