El projecte educatiu de l'Escola dels Encants

Una Escola Viva

L’any 2009 neix l’escola dels Encants. Els qui la vàrem iniciar ens vam fer nostra aquesta frase de Hélder Câmara. Per tots nosaltres era un gran repte, un somni que volíem fer realitat, i que solament seria factible amb la complicitat de tots aquells que en forméssim part. Al llarg d’aquests anys, ara ja 10 anys, l’hem anat compartint amb tots els qui s’han anat incorporant a la nostra comunitat educativa. El futur ens permetrà créixer i millorar, ja que per a nosaltres cada dia és una nova oportunitat de millora i, qui sap, potser algun dia tu també en formaràs part. Gràcies a tots els qui ho feu possible.

Qui som

Som una escola catalana, pública, de recent posada en funcionament, viva, oberta, participativa, amb una metodologia de treball activa i respectuosa amb els ritmes i els processos interns dels infants. El nostre propòsit és el desenvolupament de les competències per la vida, aquelles que ens serveixen per poder donar resposta als reptes individuals i col·lectius. Som un centre compromès amb el canvi educatiu i per això som un dels centres impulsors del programa Escola Nova 21. Escola Nova 21 proposa una transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context històric i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenem. L’escola dels Encants va obrir les seves portes l’1 de setembre de 2009. 

L'equip pedagògic que formem l’escola aquest curs 2022-2023 som:

Equip de coordinació

 • Directora: Aroa Pareja
 • Cap d'estudis: Paula Ferreiro
 • Secretària: Sandra Garcia
 • Coordinadora Comunitat de Petits: Sara Berrocal
 • Coordinadora Comunitat de Mitjans: Elisenda Durany
 • Coordinadora Comunitat dels Grans: David Rodríguez

Comunitat dels petits

 • Ambient de Natura: Cristina Gimbel
 • Ambient d'Art: Carme Carrizosa
 • Ambient de Joc simbòlic: Sandra Gubert i Mireia Simón
 • Ambient de Fer i desfer: Judit Ribes
 • Ambient de Construccions: Montse Salvatella
 • Ambient de Comunicació: Sara Berrocal i Georgina Arbiol
 • Ambient de Llum i ombres: Miriam Vidaller
 • TEEI: Maribel Zamora
 • Suports i especialistes: Sílvia Úbeda, Julio Gracia, Gabriel Benedicto i Aroa Pareja
 • Vetlladora: Areli Forzan

Comunitat dels mitjans

 • Ambient de Landart: Anna Garolera
 • Ambient de Pitàgores: Miquel Boira
 • Ambient de Batecs: Ramsés Pérez
 • Ambient d'Atles: Laura Escudero
 • Ambient de Chronos: Maria Elizalde
 • Ambient de Tretzevents: Alba Soler
 • Ambient de Gaudim: Elisenda Durany
 • Suports i especialistes: Sílvia Úbeda, Julio Gracia, Gabriel Benedicto i Sandra Garcia
 • Vetlladora: Lupe Cots

Comunitat dels grans

 • Ambient de Taller: Laura Palou
 • Ambient de Disseny: Damià Bordes
 • Ambient de Babel: David Rodríguez
 • Ambient de Bios: Berta Miró
 • Ambient de Cosmos: Raquel Padilla
 • Ambient de Temps moderns: Marta Farré 
 • Ambient de Creamat: Alba Besteiro (substitueix Jordi Gisbert)
 • Suports i especialistes: Sílvia Úbeda, Julio Gracia, Gabriel Benedicto, Carmen Caballero i Paula Ferreiro
 • Vetllador: Albert Adrià 

Siei

 • Elisenda Sarlé (mestra)
 • Marina Aguilar (educadora)

 Conserge

 • Candido Gutiérrez

Administrativa

 • Carme Paredes

Cuina

 • Laura Fernández
 • Jordi Lázaro
 • Ariadna Garrido
 • Marta Mauri

Coordinació espai migdia

 • Laura Fernández
 • Mónica Saura

Servei de neteja

 • Merche Fontanilla
 • Mª Jesús Manzaneda
 • Maria Sánchez
 • Mª Carmen Gallardo

Una comunitat d’aprenentatge

La nostra és una comunitat d’aprenentatge on tots som partícips de la vida a l’escola. Per això l’equip pedagògic i les famílies treballem de manera conjunta i cooperativa organitzats en comissions mixtes i en grups de treball formades per mares, pares, mestres. Cada comissió treballa en una àrea concreta amb uns objectius que es defineixen a final de cada curs per al següent. Cada grup de treball s’organitza per executar un objectiu concret. Els infants també tenen els seus espais de participació en l’assemblea i els consells d’infants, un consell per a cada comunitat que es reuneix mensualment. La conversa diària és l’espai participatiu per excel·lència, ja que diàriament té els seus espais de diàleg per aprendre a conviure i a gaudir de la democràcia. Dos consellers de la comunitat de grans s’incorporen als Consells Escolars del curs

Com som

Nen comunitat dels grans L’infant és el centre de l’aprenentatge, el motor del seu propi creixement. L’equip pedagògic construïm uns entorns respectuosos amb ells i amb les seves necessitats (individuals i col·lectives). Fixem unes estratègies organitzatives que ens permetin assegurar que l’escola sigui un espai lliure que permeti el desenvolupament general de les diverses intel·ligències i en concret d’aquelles capacitats més adients a cadascú. Un espai on viure i compartir, on créixer i estimar, on aprendre i gaudir de la vida. Una escola que ens ajudi a construir un món una mica millor.

 

Objectiu pedagògic

El nostre objectiu educatiu és desenvolupar en els infants les competències per a la vida. Aquelles que els han de facilitar les eines per viure en un món globalitzat i complex i que els han de permetre ser competents per adaptar-se i interactuar en un món canviant a nivell social i tecnològic.

Aprendre a ser: Desenvolupar capacitats d’anàlisi personal i social que permetin que els infants es coneguin i esdevinguin persones responsables en la defensa dels drets i dels valors. Persones capaces de desplegar de manera integral el seu màxim potencial psico-social, afectiu i físic.

Aprendre a fer:

  Desenvolupar les habilitats que permetin a nenes i nens participar efectivament en la societat del coneixement, la qual cosa també suposa saber afrontar situacions complexes i treballar en equip.

Aprendre a conèixer:

  Desenvolupar les eines cognitives necessàries per a comprendre millor el mòn i les seves complexitats, i per proporcionar una base apropiada i adequada per a l'aprenentatge futur.

Aprendre a conviure:

  Desenvolupar les actituds i valors que fonamenten els drets humans, la igualtat de gènere, els principis democràtics, el respecte i l'entesa intercultural, el desenvolupament sostenible i la pau a tots els nivells de la societat i de les relacions humanes, perquè les persones i les societats puguin conviure harmònicament.

La vida a l'escola

Organitzem l’escola en tres comunitats:

Petits;

   amb infants de 3, 4 i 5 anys, nenes i nens d’educació infantil i llurs famílies que juntament amb les mestres, educadors i educadores formen una comunitat on al llarg de tres anys establiran els vincles i les relacions que els permetran sentir-se part important de l’escola. Cada dia el joc els conduirà a anar descobrint com són i els permetrà establir vincles amb el seu entorn. 

Mitjans;

   amb infants de 1r, 2n i 3r, les seves famílies i l’equip de mestres i educadors d’aquesta comunitat, aquí també al llarg de tres anys aprendran a ser i a compartir, a establir relacions importants amb els seus cohetanis i els adults, a posar-se reptes nous a descobrir com és el món que els envolta i a trobar respostes als dubtes i incerteses que els planteja la vida.

Grans;

   amb nenes i nens de 4art, 5è i 6è, les seves famílies i l’equip de mestres i educadors d’aquesta comunitat que en els tres darrers anys de vida a l’escola gaudiran de ser com són i es proposaran reptes de millora, esdevindran crítics per investigar com és el seu entorn i poder actuar sobre ell amb la finalitat de fer un món més just i millor. Cada una d’aquestes comunitats funciona com un cicle autònom amb un projecte educatiu comú. Cada comunitat té una coordinadora de comunitat, una coordinadora d’atenció a la diversitat i una de les persones de l’equip directiu com a referent. Els infants treballen en grups heterogenis d’edat, això permet adaptar els ritmes escolars als seus ritmes personals, respectar els seus processos interns, potenciar l’aprenentatge entre iguals, fomentar les zones de desenvolupament proper, integrar diferents rols al llarg de cada comunitat (petit, mitjà, gran), establir vincles més estrets amb els seus cohetanis, aprendre a acomiadar i a retrobar, permetre una acollida molt més càlida per part dels adults i dels propis infants als nous grups, poder donar i rebre amb més qualitat, cuidar i respectar, tenir un clima molt més calmat i de major respecte i aprendre molt més els uns dels altres.

Tres moments

Nenes amb llibre al jardí

Un projecte educatiu amb uns bons fonaments

Darrera actualització: