Parlem de.. matemàtiques

30 | 01 | 2015

El passat dimarts 27 de gener, les famílies i les mestres vam compartir la primera trobada pedagògica d'enguany. A llarg de dues hores, els assistents van poder conèixer de primera mà la metodologia de treball que apliquem a l'escola per a que els infants aprenguin matemàtiques. La sessió es va desenvolupar en dues parts: una primera de tipus més teòric que es va desenvolupar a l'espai del menjador i una segona de tipus més pràctic que va transcórrer als ambients.

L'Agnès va començar la sessió explicant el plantejament dels objectius i els principis de la metodologia. Amb l'objectiu de preparar als infants per a actuar al món i partint del fet que les matemàtiques formen part de la vida, la metodologia persegueix en primer lloc crear pensament matemàtic. La vida diària és plena de situacions matemàtiques que, d'acord a la línia pedagògica de l'escola, és fàcil utilitzar per a que els infants aprenguin matemàtiques jugant. Per veure clarament això és important tenir en compte que el pensament matemàtic no està associat només al càlcul sinó a moltes accions mentals quotidianes:

  • Raonar i entendre una situació
  • Plantejar i resoldre problemes (amb tres nivells d'aprenentatge: capacitat de resolució; comprensió de com es resol i perquè; extrapolació de la resolució a casos similars)
  • Interpretar (capacitat d'entendre i aplicar a situacions similars)
  • Representar
  • Comunicar

Després d'aquest primer plantejament, l'Anna Simón va conduir una dinàmica en la que alguns dels familiars van il·lustrar el funcionament del cervell dels infants en dues situacions d'aprenentatge. L'objectiu era veure que la metodologia de l'escola viva i l'aprofitament de situacions quotidianes per a l'aprenentatge posa en marxa moltes més neurones que les mecàniques d'aprenentatge convencionals, cosa que enforteix l'aprenentatge. A la nostra escola l'infant s'enfronta a reptes reals, a situacions que està vivint, mentre que en l'ensenyament tradicional l'infant s'ha d'enfrontar a reptes imaginaris, a situacions hipotètiques que en el cas de les matemàtiques es tradueixen en els coneguts enunciats de "problemes".

La sessió va continuar amb la intervenció de mestres de tots els cursos que van explicar el seu paper en el procés d'aprenentatge de les matemàtiques dels infants en els diferents cursos. Un paper que va des de quasi la simple observació amb els infants més petits fins a la cerca del desencadenament de situacions que propiciïn l'aprenentatge de determinats conceptes en els infants més grans. Les famílies van poder conèixer de primera mà com diferents situacions que a primer cop d'ull res tenen a veure amb les matemàtiques són, de fet, valuoses oportunitats per treballar conceptes matemàtics.

La part teòrica va concloure amb una nova intervenció de l'Agnès en la qual va explicar com encaixen els continguts del currículum oficial amb la metodologia de la nostra escola. Relacions i canvi, espai i forma, numeració i càlcul, estadística i atzar, mesura. Tots aquests continguts es poden desenvolupar, tal com es fa a l'Escola dels Encants, amb els materials Montessori. Afegir, agrupar, treure, repartir... Un dels objectius clau és evitar que els infants sàpiguen executar operacions però no sàpiguen què han de fer quan s'enfronten a la resolució de problemes (una situació comuna en l'aprenentatge tradicional).

A la segona part les famílies van poder veure tots els materials Montessori que s'utilitzen a l'escola i, entre d'altres coses, van poder seguir la resolució pràctica de les operacions aritmètiques tradicionals (suma, resta, multiplicació i divisió) amb els diferents materials.