Un model pedagògic singular

16 | 05 | 2014

Cada dia són més les mostres d’interès en conèixer el projecte educatiu de la nostra escola i la concreció metodològica d’aquest. Mestres, escoles, famílies, centres formadors de mestres, representants del món social, artístic i edactiu volen conèixer com és l’escola dels Encants, com s’hi viu, què s’hi sent i com s’hi creix,

Dissabte tenim la segona jornada pedagògica per mestres i educadors amb més de 130 persones inscrites. Els diners que recollim són utilitzats íntegrament per atendre la diversitat.

La televisió japonesa s’interessa pel model pedagògic d’educació no directiva de la nostra escola. Ens han demanat de fer un reportatge per emetre on es constatin i reforcin aspectes edutaius tant importants com la creatiivitat, la lliure circulació del pensament, el treball cooperatiu, els valors, les emocions, el pensament crític, Aspectes fins ara poc presents en el sistema educatiu japonès.