Al·legacions al pla urbanístic

13 | 01 | 2011

L’Escola dels Encants i l’AMPA Escola dels Encants van presentar el 5 de gener al registre de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona al·legacions al Pla Especial i de Millora Urbana (PMEiMU) aprovat inicialment pel ple de Districte de l’Eixample. Amb aquestes al·legacions, signades també per l’Escola Tabor, l’AMPA Tabor, la Federació d’Associacions de Mares i Pares (FaPaC) i Carles Medrano, representant de les AMPA de l’Eixample al Consell Escolar Municipal, la comunitat educativa de l’Escola dels Encants demana millores en els criteris fixats per a la construcció de l’edifici definitiu de l’escola i “una reserva dels metres quadrats necessaris”, a la mateixa zona, “per a un futur institut de tres o quatre línies”. En aquestes al·legacions es reconeix i es valora el fet que el planejament aprovat inicialment permeti la reqüalificació del solar on s’ha de construir una escola d’infantil i primària per donar cabuda a dues línies per nivell (a la cantonada entre Consell de Cent i Cartagena). De tota manera, es demana explícitament que “el planejament que s’aprovi definitivament no limiti, ni hipotequi, ni restringeixi l’ampliació de l’equipament per convertir-lo en un institut-escola”. En el redactat, es defensa aquest objectiu per poder completar l’escolaritat obligatòria amb un únic projecte de centre i per poder donar coherència pedagògica al treball que faran els i les mestres. S’explica que l’Escola dels Encants ja s’ha posat d’acord amb l’Escola Tabor per “treballar de manera cooperativa en aspectes pedagògics i metodològics”, de manera que l’institut també permetria la continuitat amb una mateixa línia de treball als alumnes d’aquest altre centre. De la mateixa manera, les al·legacions qualifiquen d’”imprescindible” la contigüitat física entre l’escola i l’institut. És per això que es demana que la reserva de sòl per a l’institut es faci a la mateixa illa. En aquest sentit, s’explicita la necessitat d’augmentar el coeficient d’edificabilitat que contempla el pla per facilitar l’encabiment del centre d’educació secundària. A banda d’això, també se sol·licita que la línia d’edificabilitat -que l’actual planejament restringeix al carrer Consell de Cent- s’allargi i permeti construir un edifici en forma de lletra “L”, que també tindria façana al carrer Cartagena. Això permetria moltes opcions. En les al·legacions s’apunta que una de les alternatives -en el cas que no es poguès destinar més sòl per a equipament públic a la mateixa illa- podria ser habilitar una passarel·la elevada, per sobre el carrer Cartagena, que connectaria l’edifici de l’escola amb un institut, que es proposa emplaçar a la Casa del Paraigües –just a l’illa del costat-. Pel que fa a les millores sobre els criteris per a la construcció de l’escola d’infantil i primària, es demana que “la planta baixa pugui ser parcialment lliure” i “la secció de l’edifici sigui complexa, i admeti patis i/o cobertes enjardinades, terrasses o dobles alçades”. En aquest sentit s’al·lega que, “cap a l’interior de l’illa, es pugui volar lliurement, si s’escau, per damunt dels 9 metres d’alçada (espai de respecte requerit per l’ús d’una eventual pista esportiva)”. Finalment es demana un “ús compartit amb el barri” de la zona verda prevista a la mateixa illa i dels equipaments esportius del centre. Ara, un cop aprovat pel Districte de l’Eixample i superat el període hàbil per proposar esmenes (del 7 de desembre al 7 de gener), el planejament urbanístic que ha de permetre la construcció de l’escola serà remès a l’ajuntament de Barcelona perquè determini si accepta o rebutja les al·legacions presentades, i perquè l’aprovi en el ple de la ciutat.

Al.legacions