Nicaragua

30 | 01 | 2012

NKRAGUA sd_F8_FastStart_768K_Copy.flv

Durant el primer trimestre del curs 2011-12, l’Escola dels Encants ha estat immersa en un projecte de cooperació i intercanvi d’experiències que ha resultat molt enriquidor per a tota la comunitat educativa. L’experiència queda recollida en la pel·lícula "Dels Encants a Estelí", elaborada per la comissió de comunicació de l’AMPA.

En el marc d’un projecte de la Fundació Autònoma Solidària, la directora de l’escola, Agnès Barba, va viatjar a Estelí (Nicaragua) per formar docents d’aquell país centreamericà per a la implementació dels ambients d’aprenentatge en l’etapa preescolar. Aquesta acció formativa i solidària es va convertir en un projecte de curs a l’Escola dels Encants, en el que mestres, infants i famílies van fer un treball molt ric per pensar i contribuir a la millora dels espais educatius de les escoles d’Estelí. El procès, molt emotiu i ple de descobriments, va servir per treballar la geografia, les habilitats comunicatives i la percepció que vivim en un món molt divers en el que tan important és estar obert a oferir com rebre per continuar creixent. A més, del projecte ha sorgit un agermanament amb dues escoles de Nicaragua.