Manifest SOS Escola Pública

06 | 05 | 2020

Un cop va finalitzar el procés de preinscripció escolar per al curs 2019-2020 i analitzades les dades disponibles, la Coordinadora d'AMPAs i AFAs de la dreta de l'Eixample va veure la necessitat de fer un manifest conjunt de denúncia de l'estat de l'escola pública. Aviat entrarem en un nou període de preinscripció i estem molt preocupats perquè no tenim gens clar que s'hagin pres totes les mesures necessàries que facin possible millorar la situació donada el curs passat. Per tot això, us remetem el manifest que està plenament vigent amb les condicions de l'escola pública actual.

http://emergenciaescolapublica.org/