Tindrem veu al CEMB i a la FaPaC

17 | 03 | 2011

Les AMPA de l’Eixample han escollit Anna Gou per ocupar un dels dos llocs que representen el col·lectiu al Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB). Una de les dues places quedava vacant, i l’AMPA de l’Escola dels Encants va decidir presentar la candidatura de l’Anna Gou, membre de la junta i del Consell Escolar del nostre centre. En l’assemblea celebrada el 9 de març, les AMPA de tot el districte la van escollir per unanimitat, de manera que acompanyarà en Carles Medrano (AMPA Fructuòs Gelabert) al CEMB. Aquest és un òrgan de participació ciudadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona. Té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi. A més, l’ajuntament i el Consorci d’Educació consulten a aquest òrgan quan han de prendre decisions sobre escolarització, sobre la creació i distribució territorial de nous centres docents, o sobre l’oferta de les places escolars.

Trobareu més informació al web del Consell Escolar Municipal de Barcelona

D’altra banda, Josep Maria Soro s’ha incorporat a la junta de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) a la ciutat de Barcelona. Aquesta federació va celebrar la seva assemblea anual el 12 de març i va renovar la seva junta. El president de FaPaC Ciutat de Barcelona, Enric Llurba, va convidar el president de l’AMPA de l’Escola dels Encants a incorporar-se a la junta de la Federació d’Associacions de Mares i Pares per reforçar la comissió del mapa escolar i treballar en la problemàtica de les escoles en barracons. La FaPaC és l’òrgan de coordinació de les AMPA que hi estan federades –entre elles la de l’Escola dels Encants-. Entre d’altres coses, la FaPaC és la veu de les AMPA en la interlocució amb l’administració, presta assessorament jurídic i fiscal, ofereix una assegurança de responsabilitat civil per a les activitats que organitzen aquestes associacions o fa xerrades sobre temes d’interès.

Trobareu més informació al web de FaPaC